Zoeken

Terug naar resultaatlijst

NovoSeven 8 mg (400 KIE) poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: FACTOR VIIA (RECOMBINANT)
Hulpstoffen: CALCIUMCHLORIDE 2-WATER (E 509)
HISTIDINE, (L-)
MANNITOL (D-) (E 421)
METHIONINE, (L-)
N-GLYCYLGLYCINE (RI)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/96/006
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 oktober 2010
Niet beschikbaar