Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Buccolam 10mg/2ml, oplossing voor oromucosaal gebruik

Werkzame stof: MIDAZOLAMHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
MIDAZOLAM
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/11/709
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 september 2011
Niet beschikbaar