Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Simvastatine 80 mg Teva, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: SIMVASTATINE
ATC: C10AA01 - Simvastatin
Hulpstoffen: ASCORBINEZUUR (L-) (E 300)
BUTYLHYDROXYANISOL (E 320)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 107359
Procedurenummer: FR/H/0459/005
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 januari 2013
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar