Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Candesartan cilexetil HCTZ Krka 8 mg/12,5 mg tabletten

Werkzame stof: CANDESARTANCILEXETIL
HYDROCHLOORTHIAZIDE
ATC: C09DA06 - Candesartan And Diuretics
Hulpstoffen: CARMELLOSE CALCIUM (E 466)
HYPROLOSE (E 463)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 106118
Procedurenummer: DE/H/2617/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 juni 2011
Handelsvergunning houder: Krka d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6
8501 NOVO MESTO (SLOVENIË)
Niet beschikbaar