Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Epanutin ready mixed, injectievloeistof 250 mg/5ml

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Epanutin en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Fenytoïnenatrium, het werkzame bestanddeel van Epanutin, is een stof uit de groep van de antiepileptica (hydantoïne-derivaten).

Epanutin wordt gebruikt bij epilepsie en hartritmestoornissen.

Epanutin wordt gebruikt bij de behandeling van een ernstige epileptische aanval (status epilepticus) na een inleidende behandeling met bijvoorbeeld de stof diazepam. Epanutin wordt ook gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen, speciaal indien deze veroorzaakt zijn door het geneesmiddel digitalis en ze niet reageerden op andere behandelingen of als andere behandelingen niet werden verdragen.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Registratienummer: RVG 10573
ATC: N03AB02 - Phenytoin
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 mei 1984
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar