Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Epanutin ready mixed, injectievloeistof 250 mg/5ml

Werkzame stof: FENYTOÏNE NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
FENYTOÏNE
ATC: N03AB02 - Phenytoin
Hulpstoffen: ETHANOL 96 % 88 mg/ml
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520) 414,6 mg/ml
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 10573
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 mei 1984
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar