Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Dormicum 15 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: MIDAZOLAMMALEAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
MIDAZOLAM
ATC: N05CD08 - Midazolam
Hulpstoffen: CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHYLMETHACRYLAAT (2:1)
HYPROMELLOSE (E 464)
INDIGOKARMIJN (E 132)
LACTOSE 0-WATER
MACROGOL 400
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 10539
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 november 1985
Handelsvergunning houder: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)
Niet beschikbaar