Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ecalta 100 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE, FRUCTOSE MENGSEL SAMENSTELLING overeenkomend met
ANIDULAFUNGINE 0-WATER, FRUCTOSE VRIJ
Hulpstoffen: FRUCTOSE (D-)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WIJNSTEENZUUR, (L (+) Vorm) (E 334)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/07/416
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juli 2009
Niet beschikbaar