Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Rebif 8,8 microgram/0,1ml - 22 microgram/0,25 ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: INTERFERON BETA-1A


Registratienummer: EU/1/98/063
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 januari 2009
Niet beschikbaar