Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Rebif 44 microgram/0,5ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: INTERFERON BETA-1A


Registratienummer: EU/1/98/063
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 januari 2009
Niet beschikbaar