Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kaliumlosartan HCTZ axcount 100/25 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: HYDROCHLOORTHIAZIDE
LOSARTAN KALIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
LOSARTAN
ATC: C09DA01 - Losartan And Diuretics
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 102225
Procedurenummer: NL/H/1434/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 april 2008
Handelsvergunning houder: axcount Generika GmbH
Max-Planck-Straße 36d
D-61381 FRIEDRICHSDORF (DUITSLAND)