Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cayston 75 mg, poeder voor verneveloplossing

Werkzame stof: AZTREONAM


Registratienummer: EU/1/09/543
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 september 2009
Niet beschikbaar