Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Impromen decanoas 50 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: BROOMPERIDOLDECANOAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
BROOMPERIDOL
ATC: N05AD06 - Bromperidol
Hulpstoffen: BENZYLALCOHOL (E 1519) 15 mg/ml
SESAMOLIE, GEZUIVERD
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 10194
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 juli 1983
Handelsvergunning houder: Eumedica Pharmaceuticals GmbH
Basler Strasse 126
79540 LORRACH (DUITSLAND)
Niet beschikbaar