Zoeken

Terug naar resultaatlijst

RoActemra, 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: TOCILIZUMAB
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/08/492
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 januari 2009
Niet beschikbaar