Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Nplate, poeder voor oplossing voor injectie 500 microgram

Werkzame stof: ROMIPLOSTIM
Hulpstoffen: HISTIDINE, (L-)
MANNITOL (D-) (E 421)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
SACCHAROSE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/08/497
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 februari 2009
Niet beschikbaar