Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Beriplex P/N 250 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: FACTOR II, HUMAAN
FACTOR IX, HUMAAN
FACTOR VII, HUMAAN
FACTOR X, HUMAAN
PROTEÏNE C, HUMAAN
PROTEÏNE S, HUMAAN
ATC: B02BD01 - Coagulation Factor IX, II, VII And X In Combination
Hulpstoffen: ANTITHROMBINE III
HEPARINE NATRIUM
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 101080
Procedurenummer: DE/H/0477/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 april 2008
Handelsvergunning houder: CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76
D-35041 MARBURG (DUITSLAND)
Niet beschikbaar