Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lucrin PDS Depot 6 maanden 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
LEUPRORELINE
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260)
CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
MANNITOL (D-) (E 421)
POLY(DL-MELKZUUR) 17,5K-26,1K
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 100696
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 maart 2009
Handelsvergunning houder: AbbVie B.V.
Wegalaan 9
2132 JD HOOFDDORP