Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Dormicum 5 mg/ml oplossing voor injectie

Werkzame stof: MIDAZOLAMHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

MIDAZOLAM
ATC: N05CD08 - Midazolam
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 10064
Procedurenummer: DE/H/3599/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juli 1984
Handelsvergunning houder: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)
Niet beschikbaar