Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: NAPROXENNATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
NAPROXEN
ATC: M01AE02 - Naproxen
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
INDIGOKARMIJN (E 132)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POVIDON (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 09006
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 augustus 1982
Handelsvergunning houder: Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT MIJDRECHT
Niet beschikbaar