Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Impromen 2 mg/ml, druppels

Werkzame stof: BROOMPERIDOL
ATC: N05AD06 - Bromperidol
Hulpstoffen: MELKZUUR (E 270)
METHYLPARAHYDROXYBENZOAAT (E 218)
PROPYLPARAHYDROXYBENZOAAT (E 216)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 08413
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 september 1980
Handelsvergunning houder: Eumedica Pharmaceuticals GmbH
Basler Strasse 126
79540 LORRACH (DUITSLAND)
Niet beschikbaar