Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Depo Medrol + Lidocaïne, suspensie voor injectie

Werkzame stof: LIDOCAINEHYDROCHLORIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
LIDOCAÏNE
METHYLPREDNISOLONACETAAT
ATC: H02BX01 - Methylprednisolone, Combinations
Hulpstoffen: BENZYLALCOHOL (E 1519) 8,7 mg/ml
MACROGOL 3350
MIRIPIRIUMCHLORIDE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 07066
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 april 1975
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar