Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Imap 2 mg/ml, suspensie voor injectie

Werkzame stof: FLUSPIRILEEN
ATC: N05AG01 - Fluspirilene
Hulpstoffen: BENZYLALCOHOL (E 1519) 12 mg/ml
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON K 17 (E 1201)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 06151
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 juli 1971
Handelsvergunning houder: Eumedica Pharmaceuticals GmbH
Basler Strasse 126
79540 LORRACH (DUITSLAND)
Niet beschikbaar