Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Pethidine HCl Teva 50 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: PETHIDINE HYDROCHLORIDE
ATC: N02AB02 - Pethidine
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 03561
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 december 1982
Handelsvergunning houder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar