Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Diphantoine-Z 100, tabletten 92 mg

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Diphantoïne-Z en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Diphantoïne-Z behoort tot de groep van de zogenaamde anti-epileptica en specifiek tot de groep van de zogenaamde hydantoïnederivaten. Het onderdrukt epileptische aanvallen en verbetert de werking van het hart bij bepaalde hartritmestoornissen.
Het is nog niet precies bekend op welke manier fenytoïne dit doet, maar er bestaat een verband tussen de hoeveelheid fenytoïne in het bloed en het onderdrukken van de aanvallen.
Als u voor het eerst dit geneesmiddel gebruikt is het raadzaam de hoeveelheid fenytoïne in uw bloed te laten controleren. Uw arts kan bepalen wanneer en hoe vaak dit moet gebeuren.
De opname van fenytoïne in het lichaam wordt beïnvloed door voedsel en de zuurgraad van de maag.

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten:
- met epilepsie, behalve voor die patiënten die last hebben van absences (korte periodes van bewustzijnsverlies)
- met een onregelmatige hartslag, vooral als dit wordt veroorzaakt doordat er teveel digitalis (een bepaald hartmiddel) is gebruikt

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 02976
ATC: N03AB02 - Phenytoin
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 juli 1989
Handelsvergunning houder: Apotex Europe BV
Archimedesweg 2
2333 CN LEIDEN
Niet beschikbaar