Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lidocaine HCL CF 100 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Werkzame stof: LIDOCAINEHYDROCHLORIDE 1-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

LIDOCAINEHYDROCHLORIDE 0-WATER
ATC: N01BB02 - Lidocaine
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 55119
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 november 1978
Handelsvergunninghouder: Centrafarm B.V.
Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE BREDA
Niet beschikbaar