Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Edluar 5 mg, tablet voor sublinguaal gebruik

Werkzame stof: ZOLPIDEMTARTRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
ZOLPIDEM
ATC: N05CF02 - Zolpidem
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
SACCHAROIDE NATRIUM X-WATER (E 954)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet voor sublinguaal gebruik
Toedieningsweg: Sublinguaal gebruik


Registratienummer: RVG 108438
Procedurenummer: SE/H/1046/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 juni 2013
Handelsvergunninghouder: Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM AMSTELVEEN
Niet beschikbaar