Zoeken

Terug naar resultaatlijst

RheDQuin, oplossing voor injectie 1000 IE

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS RHEDQUIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

heDQuin is een oplossing voor injectie, de oplossing bevat het eiwit “humaan anti-rhesus (D) immunoglobuline” (menselijke rhesus (D) antistof). Immunoglobulinen zijn antilichamen die normaal in humaan bloed voorkomen en die u beschermen tegen infecties. Het gaat hier om een immunoglobuline G (= IgG) antistof die werkzaam is tegen de rhesus (D)-factor. Het maximale IgA-gehalte is 6 g/l.
RheDQuin wordt in bepaalde situaties toegediend aan rhesus (D)-negatieve vrouwen om te voorkomen dat de vrouw antistoffen vormt tegen de zogenaamde 'rhesus (D)-factor'. De rhesus (D)-factor is een normaal voorkomend kenmerk op de rode bloedcellen. Indien u dit kenmerk heeft bent u rhesus (D)-positief. Wanneer u dit kenmerk niet heeft, bent u rhesus (D)-negatief. De rhesus (D)-factor speelt een belangrijke rol bij bloedtransfusies, orgaantransplantatie en bij zwangerschap.
U bent rhesus (D)-negatief en zwanger van een rhesus (D)-positieve baby:
Tijdens de zwangerschap is er een kleine kans dat er een beetje bloed van de baby in de bloedbaan van de moeder komt. Bij de geboorte is die kans het grootst. Wanneer er bloed van de rhesus (D)-positieve baby in de bloedsomloop van een rhesus (D)-negatieve moeder komt, dan kan de moeder afweerstoffen (antistoffen) tegen de rhesus (D)-factor gaan maken. De rhesus (D)-antistoffen worden meestal na de bevalling aangemaakt. Daarom is de kans dat zich bij het eerste kind problemen voordoen heel klein. De rhesus (D)antistoffen kunnen bij een volgende zwangerschap via de navelstreng het bloed van de (ongeboren) baby bereiken en de rode bloedcellen afbreken, waardoor de baby ziek wordt (een zogenaamde 'rhesus-baby').
Voorkomen dat u een rhesus-baby krijgt:
Rond de 12e week van de zwangerschap wordt uw rhesus (D)-factor bepaald. Indien in week 12 is gebleken dat u rhesus (D)-negatief bent, wordt in week 27 uw bloed onderzocht op rhesus (D)-antistoffen en de rhesus (D)-factor van uw ongeboren baby wordt bepaald. Indien u geen rhesus (D)-antistoffen heeft aangemaakt en uw ongeboren baby is rhesus (D)-positief, dan krijgt u binnen een week een injectie met RheDQuin. De injectie zorgt ervoor dat de kans dat u antistoffen gaat vormen tegen de rhesus (D)-factor van de baby zeer klein wordt. Indien uw kind rhesus (D)-positief is, krijgt u binnen 48 uur na de bevalling nog een injectie met RheDQuin toegediend. Uw lichaam zal nu geen antistoffen maken, omdat de rhesus (D)-positieve rode bloedcellen van de baby die terecht komen in het bloed van de moeder direct worden vernietigd. Dit is belangrijk voor een eventuele volgende zwangerschap van een rhesus (D)-positief kind. Ook in een aantal bijzondere verloskundige situaties zult u (extra) RheDQuin toegediend krijgen.
U bent rhesus (D)-negatief en u heeft een transfusie met rhesus (D)-positief bloed of rhesus (D)-positieve bloedplaatjes gehad:
Of
U bent rhesus (D)-negatief en u heeft een transplantatie van een nier of botweefsel afkomstig van een rhesus (D)-positieve donor gehad:
Wanneer u rhesus (D)-negatief bent en u heeft een bloedtransfusie gehad met rhesus (D)-positief bloed of met rhesus (D)-positieve bloedplaatjes (bestanddelen van het bloed die een rol spelen bij de bloedstolling) is het noodzakelijk dat u RheDQuin krijgt toegediend. Dit is om te voorkomen dat u antistoffen gaat maken tegen de rhesus (D)-factor. Wanneer u in de toekomst zwanger zult raken van een rhesus (D)-positieve baby, kunnen deze rhesus (D)-antistoffen via de navelstreng het bloed van de (ongeboren) baby bereiken en de rode bloedcellen van de baby afbreken. Hierdoor wordt de baby ziek (een zogenaamde 'rhesus-baby'). Door het toedienen van RheDQuin wordt voorkomen dat u in de toekomst een rhesus-baby krijgt. Dit is ook van toepassing wanneer u een transplantatie heeft gehad van een rhesus (D)-positieve nier of rhesus (D)-positief botweefsel.
Raadpleeg voor nadere informatie uw verloskundige, arts of apotheker.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: 02 September 2016

Registratienummer: RVG 16929
ATC: J06BB01 - Anti-D (Rh) Immunoglobulin
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 mei 1997
Handelsvergunning houder: Sanquin Plasma Products B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX AMSTERDAM
Niet beschikbaar