Zoeken

Zoekresultaat

Toelichting:
Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gekomen. Onderstaande geneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als het door u in het Farmacotherapeutisch Kompas geraadpleegde geneesmiddel. De weergegeven producten kunnen verschillen in sterkte of toedieningsvorm. Zowel de specialités als de generieke varianten worden weergegeven. De specialités zijn meestal te herkennen aan het laagste RVG-nummer. Als u de zoekresultaten wilt verfijnen, klik dan op "Terug naar zoeken".

Wanneer er in plaats van een RVG-nummer een EU-nummer wordt getoond, dan wordt de productinformatie getoond via een link naar het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA).

Selecteer het product dat u wenst te raadplegen.

Op het volgende scherm kunt u vervolgens een keuze maken voor de wetenschappelijke productinformatie (SmPC), de patiëntenbijsluiter en het openbare beoordelingsrapport.


51 producten gevonden die voldoen aan uw zoekopdracht:
ATC: L01EA01

Sorteren en pagineren
Results per page
RegistratienummerProductnaamATC
Medicijn is onder aanvullende monitoring  EU/1/01/198Glivec 100 mg capsule, harde capsulesL01EA01 - Imatinib
Medicijn is onder aanvullende monitoring  EU/1/01/198Glivec 100 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tablettenL01EA01 - Imatinib
Medicijn is onder aanvullende monitoring  EU/1/01/198Glivec 400 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tablettenL01EA01 - Imatinib
Medicijn is onder aanvullende monitoring  EU/1/01/198Glivec 50 mg capsule, harde capsulesL01EA01 - Imatinib
RVG 111106Imakrebin 100 mg filmomhulde tablettenL01EA01 - Imatinib
RVG 111108Imakrebin 400 mg filmomhulde tablettenL01EA01 - Imatinib
EU/1/13/845 Imatinib Accord 100 mg filmomhulde tablettenL01EA01 - Imatinib
EU/1/13/845 Imatinib Accord 400 mg filmomhulde tablettenL01EA01 - Imatinib
EU/1/13/825Imatinib Actavis 100 mg, capsules, hardL01EA01 - Imatinib
EU/1/13/825Imatinib Actavis 100 mg, tablettenL01EA01 - Imatinib